Leczenie

  • zaburzeń lękowych, nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  • depresji i pozostałych zaburzeń nastroju
  • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
  • otępień i pozostałych zaburzeń na podłożu organicznym
  • uzależnienia od leków